Cô ấy nói – đó là lý do tại sao cô ấy rời đi…tại sao? Tôi nói – ai đó đã gọi anh ấy và đưa anh ấy đi. Cô ấy bắt đầu cười trở lại, và nói – tốt! Tôi nói – chị dâu, chị cười cái gì vậy? Cô ấy nói – thật điên rồ… Tôi mang theo dì của tôi vì nếu cô ấy đến một mình thì sẽ có vấn đề. Chị dâu nói —— tôi biết dưới lầu tôi cần dì, sẽ có người gọi dì. Tôi hiểu rằng chị dâu tôi sẽ tự mình đụ tôi. Đó là lý do tại sao tôi bắt đầu mút mạnh và chị dâu tôi càng ngày càng nức nở. Chị dâu bất ngờ xuống nước. Đó là nước muối, và tôi hào hứng uống. Bây giờ tất cả chúng tôi bắt đầu hôn nhau trên giường.