Ví dụ, đã có lúc tôi cần bôi trơn sau một màn bú cu cực kỳ mãnh liệt từ Ingrid, khiến cho dương vật của tôi khô khốc. Sau đó, bạn đổ nước bọt lên con cặc của tôi, để bôi trơn nó, bạn đã chà xát nó rất tốt bằng nước bọt. Vào lúc này, Ingrid đang yêu cầu tôi làm điều đó và bạn đã đưa con cặc của tôi đến ngưỡng cửa âm hộ của Ingrid, quay lại và đẩy cơ thể tôi bằng bụng của bạn để thâm nhập vào Ingrid. Thật là một niềm vui cho cuộc sống của tôi Biết rằng bạn đang giúp tôi cảm thấy vui vẻ và đồng thời bạn đang giúp Ingrid tiếp nhận tôi. Vào một lần khác, trong khi tôi đang đánh Ingrid,