cô ấy trên lưỡi của tôi trong khi sữa của tôi tràn ngập miệng cô ấy. Như thể cô ấy là một chuyên gia, cô ấy nuốt tinh dịch và sau đó chúng tôi nghỉ ngơi một lúc vì cả hai chúng tôi đều đã kiệt sức, đặc biệt là vì tôi đã quan hệ trung bình hai lần một ngày trong một thời gian khá dài. -Nó thế nào, tôi nói- -Người man rợ, Tôi cảm thấy hạnh phúc- -Điều tốt nhất vẫn chưa đến, lễ khánh thành vẫn chưa đến- -Cái gì…!- -Lễ khánh thành cái lỗ nhỏ của bạn- -Ahhh. và khi nào nó sẽ được? Tôi nói xong liền ôm lấy nàng, hai tay vốn đã khéo léo từ cuộc giao cấu với Nury,