Chạm vào tôi bên trong-cô ấy hỏi tôi Và tôi đã nhận thấy sự mềm mại. thịt nóng và ngon ngọt đó. Cao hơn…..ở đó….như thế này….cứ tiếp tục như thế này. Làm với tôi luôn đi – Tôi hỏi anh. Và cô ấy vuốt ve cái khe không râu của tôi và tôi cảm thấy vô cùng thích thú, Miệng tôi đầy nước bọt và tim tôi đập loạn xạ Nhanh hơn……nhanh hơn – cô ấy cầu xin tôi, rồi cô ấy thở dài và khép hai chân lại với bàn tay của tôi ở giữa chúng. Bạn có nhớ? Chúng tôi rất nhỏ Little? Tôi phải 15 hoặc 16 tuổi và bạn sẽ là 10. Bây giờ bạn có làm điều đó với tôi không? Tôi mở to mắt nhìn cô ấy.