Sarita là một cô gái đẹp. Anh có một thân hình tuyệt vời khiến anh chỉ cần nhìn vào là anh sẽ mất hồn. Nói về kiểu cơ thể của anh ấy, đây là kiểu cơ thể rất chết người là 34-30-36. Lúc đó cô ấy cũng bằng tuổi tôi, tức là 19 tuổi. Hôm nay chúng ta gặp nhau lần đầu tiên sau hai năm. Khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi chỉ tiếp tục nhìn. Tôi cũng đang học bên ngoài nên ngày càng ít về nhà. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu thì bác ngoại tôi bỏ đi. Sau đó anh ấy làm đồ ăn và chúng tôi ăn cùng nhau. Sau đó, anh ấy làm các món ăn và cả hai bắt đầu xem TV.