Tôi- Nupur anh ấy sẽ không đi vào như thế này. Nupur – Vậy thì sao? Tôi- bạn phải làm ướt nó. Nupur – làm thế nào về nó! Tôi – trong miệng của tôi. Nupur- Không, tôi sẽ không…nó quá lớn…nó thậm chí sẽ không cho vào miệng tôi. Tôi- chỉ làm ướt nửa trên để nhét nó vào bên trong thôi. Lúc này, cô đã sẵn sàng. Tôi đưa dương vật của mình cho cô ấy và cô ấy nhắm mắt lại và ngậm đầu cặc vào miệng. Tôi nắm lấy tóc cô ấy và nhét một nửa con cặc của tôi vào miệng cô ấy. Vẫn là hai inch. Cô ấy bắt đầu ho và tôi bắt đầu co giật trong miệng cô ấy mà không nghe và bắt đầu đụ vào miệng cô ấy.