Bây giờ anh ấy tiếp tục chạy và bắt đầu bảo tôi uống nước như tôi uống từ vòi. Nếu không, giường của bạn sẽ bị hủy hoại. Anh ấy yêu cầu tôi liếm nước tiểu đó nên tôi liếm nó. Bây giờ anh ấy đút con cặc của mình vào miệng tôi và bắt đầu đi tiểu trong khi đút con cặc của mình vào miệng tôi. Tôi bắt đầu uống nước tiểu từ con cặc của anh ấy như điên. Sau đó, gà được vớt ra và làm sạch bằng cách liếm. Tôi cũng thèm con cặc đó nên cứ làm nứng hết sức. Sau đó, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu bạn, mặc quần áo và bắt đầu rời đi. Trước khi đi, tôi cũng hứa với anh ấy rằng tôi sẽ trở lại.