tôi còn hơn cả mê mẩn, mẹ rên rỉ với ngày càng nhiều Cô ấy không quan tâm tôi có nghe thấy cô ấy hay không, tôi cảm nhận rõ ràng cơ âm đạo của cô ấy đang co bóp mạnh mẽ như thế nào trên dương vật của tôi, tôi cảm thấy rằng cô ấy đang mút dương vật của tôi với mỗi cú đẩy, tôi sắp bất tỉnh khi tôi cảm thấy một cảm giác râm ran dữ dội từ bụng lên đến đùi, thêm hai cú đẩy mạnh nữa và tôi bùng nổ bên trong mẹ, trào ra dòng sữa nóng hổi, ​​mà mẹ có vị như vinh quang, Đến nỗi cô ấy dùng chân siết chặt tôi như thể cô ấy có thể rút được nhiều hơn ra khỏi tôi bằng cách đó, và tiếng hét của cô ấy trở nên rõ ràng hơn,