Hai tháng nay con trai tôi không đi học. Anh ấy cũng đã quyết định nghỉ học. Một ngày nọ, một người bạn của tôi đến nhà tôi và sau khi xem tình hình của cả hai chúng tôi, giải thích với tôi rằng người phải đi đã chết. Bạn đang hủy hoại cuộc sống của con trai bạn. Hãy chăm sóc nó và cho chính bạn. Tôi hiểu anh ấy đang nói gì và ngày hôm sau tôi bắt đầu cố tỏ ra bình thường. Đã tám tháng kể từ khi chồng tôi mất. Tôi nói với con trai tôi – con trai tôi, từ hôm nay hãy đến trường mỗi ngày và học tập chăm chỉ. Giải thích một hồi anh cũng đồng ý, giờ tôi cũng bận việc nhà.