Tôi hỏi – tại sao thời gian của Chodai lại ngắn ngay từ đầu? Riya- Vâng, tôi nghĩ con trai có nhiều cảm giác hơn. Tôi đã viết – bạn đã bao giờ khát chưa? Liya đã không trả lời điều này và thay đổi vấn đề. Lần đầu tiên anh ấy viết rằng anh ấy nói về việc anh ấy đã dành nhiều thời gian để quan hệ tình dục như thế nào. Tôi nói – không thưa bà, không có gì như thế cả. Đó là lần đầu tiên tôi quan hệ tình dục và tôi thậm chí còn chưa quan hệ tình dục. Nhưng người đã hôn con cặc của tôi chắc hẳn đã hoàn toàn hài lòng. Riya đã nói chuyện như thế này trong một thời gian.