Anh ấy cũng bắt đầu nói chuyện với tôi. Hôm đó chú tôi đưa tôi đi và chúng tôi ăn tối cùng nhau. Dì đang nhìn tôi khi dì đang phục vụ thức ăn, nhưng tôi chưa bao giờ được gặp dì. Sau khi ăn cơm, tôi chạm vào chân của chú và dì và đến phòng. Hôm đó chú tôi trực ca đêm. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra mà đêm đó tôi bất ngờ vào phòng dì. Lúc đó dì đang ngủ say, các cháu ngủ ở giường bên cạnh. Dì đang ngủ trên một chiếc ngai khác. Tôi bước chầm chậm và cố chạm vào cô ấy đang ngồi trên ngai vàng của dì. Dì đã ngủ say. Vì vậy, tôi không biết làm thế nào mà tôi có thể từ từ nhấc chiếc sari của dì tôi lên.