Tôi bắt đầu biết âm hộ của cô ấy phải ngứa. Hãy đứng dậy và nhìn Vũ và nói – chuyện gì đã xảy ra? Không thích nó? Thấy cô không nói gì, Bát Cực nói – Này… Nếu cô nói vậy thì vui lắm. Đừng sợ … Hôm nay là cơ hội của bạn, nếu không Najima và Asifa Thiên sẽ chỉ làm loạn khi họ đến, và sau đó họ sẽ không có cơ hội. Nghe điều này, Vũ tiến về phía tôi. Tôi kéo cô ấy qua và bắt đầu hôn cô ấy. Vì vậy, Thiên nói – Imran nhanh lên, thời gian không còn nhiều. Khi tôi yêu cầu Vũ mở váy của cô ấy, Thiên nói – hãy tự cởi bỏ tình chị em. Con điếm này thật ô nhục.