Rồi cô đứng dậy và bắt đầu rời đi. Tôi lau mông cô ấy bằng một miếng vải. Cô nói – Tôi đi đây, tôi có việc trong bếp. Tôi nói – chỉ cần không có quần áo? Cô ấy nói – Bây giờ còn lại gì để mặc quần áo, bạn đã làm tất cả mọi thứ. Cô ấy nói – ok, cho tôi một miếng vải. Tôi mang áo ngực và quần lót cho cô ấy và nói rằng bạn sẽ cứ như thế này trước mặt tôi và chú tôi. Đi bộ quanh nhà chỉ với một chiếc áo ngực và quần lót. Cô ấy nói – không, nó sẽ không như thế này. Sau đó tôi đưa cho anh ấy chiếc quần và bảo anh ấy không cần mặc gì nữa. Cô ấy nói – mẹ kiếp năm sau. Tôi bắt đầu mỉm cười trong lòng.