Cô cũng ướt vú và âm hộ. Trong khi nhìn tôi Anh ta rót đầy một vài ly cho đến khi chai rỗng. Anh ta bắt họ ngồi xổm và bắt họ bú bình. Khi anh ấy đến gần tôi hơn. Anh ta nhổ nước bọt vào tay và bắt đầu giật tôi ra rất mạnh. Chạy đi, đồ khốn, mày chẳng giúp ích được gì cho tao, cho bọn chúng, xem mấy cái chai địt nhau thế nào, mày vô dụng. Tôi không thể tin được, điều đó khiến tôi nổi giận khi anh ta làm tôi bẽ mặt. Ném tinh dịch của bạn đi, bạn thật vô dụng, bạn sẽ thấy họ lại xuất tinh mà không có bạn. Hôm nay bạn sẽ không đụ ai cả, bạn không thể chịu đựng được cảnh thủ dâm.