Khi thì thào và nhả to con cặc ra thì tinh dịch chảy ra phía sau âm hộ của mẹ. Tôi đã định để nó ra. Chỉ có một hoặc hai người ném bóng tạo ra âm thanh lớn từ gà trống khi họ vỗ tay. Khi tinh dịch trào ra trong kem của mẹ, con cặc nắc mạnh bạo vào con cặc 5 – 6 phát. Tôi rất thích bản thân mình. Tôi loại bỏ tất cả những gì có trong âm hộ của mẹ tôi. Tôi thực sự rất thích khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Con cặc của tôi đang giật xung quanh. Tôi vắt tất cả các nguyên liệu từng giọt một và làm trống hết mèo mẹ. Khuôn mặt của cô ấy thật dễ thương.