cô ấy nói với tôi rằng cô ấy cũng cảm thấy thoải mái khi ở bên tôi… Tôi cảm thấy lạ bởi vì tôi sắp đi?… anh ấy nói rằng anh ấy muốn nói chuyện với tôi và Luis, tôi nói với anh ấy là có, không cần vội… anh ấy nhận lấy những viên thuốc từ tôi và nói với tôi: bạn đã uống như tôi đã nói với bạn chưa ?Tất nhiên bạn đã làm… chúng để làm gì? Mẹ không muốn con gặp rắc rối trong một thành phố như thế này như mẹ đã từng… Mẹ không hiểu… con đủ lớn để biết, con phải đối mặt với sự thật dù khó khăn, mẹ biết con anh sẽ hiểu… tất nhiên anh sẽ nói cho em biết…