Sau gần hai mươi phút điều trị, gần như toàn bộ cơ thể của Ludmilla rất đỏ, trong khi chân cô ấy là một dòng sông dịch âm đạo và sau đó tôi quyết định dừng lại. Tôi hạ gục cô ấy và giải thoát cô ấy khỏi những ràng buộc mà Ludmilla đã đáp lại bằng những âm thanh phản đối, mặc dù cô ấy không dám thảo luận về những gì cô ấy đang làm vì cô ấy không biết phản ứng của tôi sẽ ra sao. – Giờ thì há miệng ra và quỳ xuống ngẩng đầu lên – Tôi ra lệnh cho Ludmilla khi tôi quất vào ngực cô ấy lần nữa. Cô ấy làm như vậy mà không mất một giây và tôi lại đái vào miệng cô ấy.