“Đầu tiên tôi phải nói với ai đó về điều gì đó đã xảy ra khi chúng tôi đi cắm trại. Lúc đầu tôi không biết nên tin ai. Khi tôi nhìn thấy bạn trên bãi biển với mẹ khỏa thân, tôi đã tự nhủ rằng tôi có thể nói cho bạn biết, bởi vì nếu bạn biết bí mật của tôi, tôi sẽ biết một trong những bí mật của bạn, và các lực lượng sẽ được cân bằng”- -“thôi nào, hai giờ rưỡi rồi và bạn, bạn rất hay nói chuyện”- -“để tôi nói chuyện… chiều nay khi bạn bỏ tôi trên bãi biển, tôi đã theo bạn về nhà…”- -“cái gì?!”- -“im đi. Tôi đã chắc chắn nên bạn không muốn nói rằng bạn đã đụ mẹ,