Cả hai chiếc áo của mẹ cô ấy đều có thể nhìn thấy cái mà chúng tôi gọi là sự phân thân. Me-wow trông em xinh quá hôm nay xe em cũng vui. Ayesha- Cảm ơn bạn sao xe vui vậy? Tôi – Một người phụ nữ rất xinh đẹp đã để lại một bức ảnh trong xe của tôi hôm nay. Ayesha cười và nói – bạn tán tỉnh rất nhiều… nhưng tôi thích bạn. Tôi cảm ơn anh ta và đi đến một nhà hàng gần đó. Cả hai chúng tôi đều đói, vì vậy chúng tôi gọi một bữa ăn nhẹ. Bây giờ chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Anh ấy nói điều gì đó về gia đình anh ấy và tôi tiếp tục nói về tôi.