Ồ, thành tiếng … đút lưỡi vào đi con trai. Tôi đang bò to lưỡi của tôi trên âm hộ của dì tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị của nước trái cây. Vị hơi đắng nhưng tôi vẫn rất thích. Cô tiếp tục liếm âm hộ với tốc độ nhanh. Dì không được thì dì dừng lại mà quay lại thì lần này dì từ đằng sau đút con cặc vào trong âm hộ mà đút hẳn vào. Tôi đã thử đặt hạt cây bách vào âm hộ của dì tôi. Âm hộ của dì rất ướt. Tôi cũng nhổ nước bọt vào anh ta. Vừa định mạnh tay đút con cặc vào trong âm hộ thì con cặc tuột xuống chui vào lỗ đít.