điều đó khiến cô ấy một ngàn và tôi nghe nói rằng nó sẽ đến lần thứ ba !!!!! Điều đó diễn ra bình thường và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục gặp nhau, ngoại trừ việc cô ấy đã kết hôn với bạn tôi và bây giờ chúng tôi cẩn thận hơn ….. nhưng mỗi ngày chúng tôi gặp nhau, chúng tôi làm nhiều việc hơn và tôi cho cô ấy những tưởng tượng rằng cô ấy không làm với chồng Điều này Điều tôi sắp kể cho bạn đã xảy ra cách đây 5 năm, khi tôi 16 tuổi và sống với bố mẹ tôi ở Veracruz. Bố tôi kết hôn với mẹ tôi và khi lấy người con trai đầu tiên của ông ấy về sống chung nhà từ trước khi tôi ra đời,